Quy chế mới trong tuyển sinh cao đẳng , trung cấp 2017

Quy chế mới trong tuyển sinh cao đẳng , trung cấp 2017

Năm 2017 việc tuyển sinh cao đẳng , trung cấp đã có sự thay đổi . Chính phủ quyết định để bộ Giáo Dục và Đào Tạo bàn giao lại toàn bộ 200 trường cao đẳng , hơn 300 trường trung cấp chuyên nghiệp cho bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội , đó là sự bàn giao chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp .

Theo đó 8/11/2016 , Chính Phủ họp thường kỳ và quyết định để bộ Giáo Dục và Đào Tạo bàn giao lại cho bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội tất cả các trường cao đẳng , trung cấp trong hệ thống giáo dục của Việt Nam ( ngoại trừ các trường sư phạm ) . Quyệt định này có hiệu lực từ 9/11/2016 và bắt đầu quy chế mới trong năm 2017 .

Xem thêm : mẫu bằng cao đẳng , trung cấp 207

Theo thống kế của bộ Giáo Dục và Đạo Tạo tại Việt Nam có :

Hệ cao đẳng :

– Có tất cả 234 trương cao đẳng ( 199 trường cao đẳng công lập và 35 trường dân lập , tư thục và bán công ) . Theo quyết định mới bộ Giáo Dục và Đào Tạo sẽ quản lý 33 trường cao đẳng hệ sự phạm , số còn lại thuộc về bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hôi .

Lễ bàn giao giữa 2 bộ Giáo Dục và Đào Tạo với bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội

Hệ trung cấp chuyên nghiệp :

– Có tất cả 303 trường trung cấp chuyên nghiệp ( 175 trường công lập và 128 dân lập , tư thục và bán công ) . Theo quyết định mới bộ Giáo Dục và Đào Tạo sẽ quản lý 73 trường trung cấp hệ sự phạm , số còn lại thuộc về bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hôi .

Xem thêm : Phương án tuyển thẳng tuyển sinh 2017

Phát biểu tại buổi bàn giao bộ trưởng bộ Giáo Dục và Đào Tạo Phùng Xuân Nha và bộ trưởng bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội Đào Ngọc Dung khẳng định cả 2 bộ sẽ kết hợp chặt chẽ, đặt mục tiêu đào tạo vì người học lên trên hết, đồng thời 2 bộ cũng sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên trong quá trình chuyển đổi cơ quan quản lý Nhà nước đối với các Trường Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp về bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội .