Muốn quản lý sản xuất ô tô phải có bằng đại học trở lên

Muốn quản lý sản xuất ô tô phải có bằng đại học trở lên

Theo bộ công thương đề xuất tại dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô thì doanh nghiệp có ban chuyên trách về sản xuất , lắp ráp ô tô . Người quản lý bộ phận đó phải đáp ứng được yêu cầu có bằng đại học trở lên và bằng tốt nghiệp đó phải thuộc ngành cơ khí , ô tô .

Hơn nữa người quản lý phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp ô tô . Theo dự thảo doanh nghiệp hoặc đơn vị sản xuất và lắp ráp ô tô phải chịu trách nhiệm cho lỗi kỹ thuật , thu hồi sản phẩm , bồi thường theo quy định .

Để phù hợp với tình hình thực tiễn , trước mắt doanh nghiệp nhập khẩu có thể lựa chọn một trong ba hình thức:

1 . Sở hữu cơ sở bảo hành, bảo dưỡng .
2 . Thuê cơ sở bảo hành, bảo dưỡng với thời hạn tối thiểu 3 năm
3 . Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp nhập khẩu .

Xem thêm bài viết : lấy bằng đại học chỉ trong 2 năm

Theo đó bộ công thương kiến nghị tới năm 2020 , doanh nghiệp nhập khẩu bắt buộc phải sở hữu tối thiểu một cơ sở bảo hành, bảo dưỡng theo quy định tại Nghị định.