Lương sơ cấp nghề cao hơn bậc cao đẳng , trung cấp

Lương sơ cấp nghề cao hơn bậc cao đẳng , trung cấp

Lao động có trình độ đại học và trên đại học có luôn có thu nhập bình quân cao nhất, trong quý 2 là 7,49 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, không phải trình độ chuyên môn càng cao thì thu nhập càng cao, nhóm lao động có trình độ sơ cấp lại có thu nhập bình quân (6,04 triệu đồng) cao hơn nhóm có trình độ trung cấp và cao đẳng . (xem làm bằng cao đẳng chính quy )

Đây là thông tin được đưa ra trong Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 14 quý 2/2017 do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa công bố.

Xem bài viết : tìm việc làm không cần bằng cấp

Trong quý 2, thu nhập của lao động làm công hưởng lương giảm so với quý 1 nhưng tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập bình quân tháng là 5,2 triệu đồng, giảm 197.000 đồng (3,6%) so với quý 1 và tăng 349.000 đồng (7,2%) so với cùng kỳ năm 2016.

Biểu đồ lương lao động – quý 2 / 2017

Theo thông tin của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, lao động trong khu vực nhà nước có thu nhập bình quân cao nhất với 6,84 triệu đồng/tháng. Lao động khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp nước ngoài có thu nhập bình quân là 5,89 triệu đồng/tháng.

Lao động trong khu vực thành thị có thu nhập bình quân là 6,08 triệu đồng/tháng, trong khi đó, lao động ở khu vực nông thôn có thu nhập bình quân là 4,53 triệu đồng/tháng.

Xét theo ngành nghề, đa số lao động trong các ngành có thu nhập giảm so với quý1 trừ ngành vận tải, kho bãi và dịch vụ lưu trú và ăn uống.

Xem thêm : bằng giả xin việc làm

Trong quý 2, thu nhập bình quân theo giờ của nhóm lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn cao nhất là 35.200 đồng/giờ, thấp nhất là 19.700 đồng/giờ. Thu nhập bình quân giờ của lao động có hợp đồng thuê khoán công việc có mức tương đối cao, 23.200 đồng/giờ./.

Nguồn : Vietnamplus.vn