Điều kiện để liên thông từ trung cấp lên đại học

Điều kiện để liên thông từ trung cấp lên đại học

Bạn cần dự tuyển liên thông từ trung cấp , cao đẳng lên đại hoc nhưng chưa biết điều kiện là gì và đây là cũng là thắc mắc của rất nhiều bạn đã gửi thư trong chuyên mục hỏi đáp , hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho cho các bạn .

Theo quy định 18/2017/QĐ-TTg ngày 31-5-2017 , người đủ điều kiện để liên thông từ trung cấp , cao đẳng lên đại học phải đảm bảo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo , kèm theo đó là những văn bằng sau :

1. Những người tốt nghiệp trình độ trung cấp phải đảm bảo đã học và thi đủ các bộ môn , đáp ứng được kiến thức văn hóa trung hoc phổ thông (thpt) theo quy định của bộ Giáo Dục và Đào Tạo .

2. Nếu bằng tốt nghiệp trung cấp do các cơ sở nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của bộ Giáo Dục và Đào Tạo hoặc bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội .

Xem thêm : Làm bằng trung cấp tại mhpro

Lưu ý : Những người đã tốt nghiệp trung cấp y sĩ được liên thông lên các ngành đại học y đa khoa, y học cổ truyền, y học dự phòng, răng hàm mặt . Còn với người tốt nghiệp trung cấp dược , cao đẳng dược được liên thông lên ngành đại học dược .

Trên đây là những diều kiện bắt buộc với những người có ý định liên thông từ trung cấp , cao đẳng lên đại học , quy định 18/2017/QĐ-TTg bắt đầu có hiệu lực từ ngày 31-5-2017 và áp dụng với tất cả các trường trung cấp , cao đẳng trong cả nước .

Xem bài viết : làm bằng trung cấp tại hà nội