Lấy bằng đại học chỉ trong 2 năm ?

Lấy bằng đại học chỉ trong 2 năm ?

Theo kế hoạch từ bộ giáo của Anh , sinh viên có thể hoàn thành tốt nghiệp đại học chỉ trong 2 năm . Với kế hoạch này bộ giáo dục của Anh hy vọng sẽ rút ngắn thời gian , giảm chi phí học tập của sinh viên .

Đây không phải kế hoạch cho mọi trường đại học hay ngành nghề tại Anh , các trường sẽ tùy thuộc vào đặc tính và kế hoạch của riêng mình để áp dụng . Nếu theo cách này sinh viên sẽ có khôí lượng bài tập , môn học và thời gian học cũng sẽ dày hơn , nói một cách dễ hiểu là mọi môn học và thời gian trong 4-5  năm sẽ ép lại còn 2 năm và như vậy thì học phí sẽ tăng lên khoảng 16.000 USD/năm, trong khi mới mức hiện tại thì chỉ khoảng 11.000 USD/năm .

         Kế hoạch này sẽ giúp sinh viên ở Anh tiết kiệm được rất nhiều thứ

Lấy bằng đại học trong 2 năm thì điều đó đồng nghĩa với học gần như suốt năm , ngày nghỉ và ngày lễ sẽ nghỉ ít lại . Thời gian cho sinh viên sẽ không nhiều nhưng bù lại chi phí cho sinh viên sẽ giảm đi như tiền thuê nhà , chi phí đi lại … Sắp tới đây bộ giao dục Anh sẽ nghiên cứu và nhân rộng kế hoạch này tới các trường nhưng sẽ đảm bảo đủ kiến thức cho sinh viên như khi học 4-5 năm .

Lưu