Danh sách các trường đại học ở Huế

Tính đến 2018 tại Huế có 3 trường đại học lớn là Đại Học Huế , Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia và Trường Đại Học Phú Xuân , trong đó Đại Học Huế thuộc trường đại học đào tạo trọng điểm của quốc gia với các thành viên như : Đại Học Sư Phạm , Đại Học Y Dược , Đại Học Nông Lâm , Đại Học Kinh Tế , Đại Học Ngoại Ngữ , Đại Học Luật …

Xem thêm : Đại Học Huế trao 900 bằng tốt nghiệp đại học , cao đẳng cho tân kỹ sư

Thông tin thêm về trường Đại Học Huế các thành viên , khoa , trung tâm – viện :

Các thành viên thuộc trực thuộc trường Đại Học :

Trường Đại học Kinh Tế
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Trường Đại học Luật
Trường Đại học Sư Phạm
Trường Đại học Y Dược
Trường Đại học Nông Lâm
Trường Đại học Nghệ Thuật
Trường Đại học Khoa Học

danh sách các trường đại học ở huế

Các Khoa :

Khoa Du lịch
Khoa Giáo dục thể chất
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Các Trung tâm – viện

Trung tâm Công nghệ Thông tin
Trung tâm Giáo dục quốc phòng
Trung tâm Học Liệu
Trung tâm Phục vụ sinh viên
Trung tâm đào tạo quốc tế
Viện tài nguyên môi trường
Viện công nghệ sinh học
Nhà xuất bản Đại học Huế
Trung tâm Tư vấn nghề nghiệp việc làm sinh viên
Trung tâm Tài nguyên và Môi trường
Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ
Trung tâm Thí nghiệm Thực hành
Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên .
Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Xem thêm điểm chuẩn đại học Huế 2018 :

điểm chuẩn đại học huế 2018 điểm chuẩn đại học huế 2018 điểm chuẩn đại học huế 2018 điểm chuẩn đại học huế 2018 điểm chuẩn đại học huế 2018 điểm chuẩn đại học huế 2018 điểm chuẩn đại học huế 2018 điểm chuẩn đại học huế 2018 điểm chuẩn đại học huế 2018 điểm chuẩn đại học huế 2018 điểm chuẩn đại học huế 2018

lbdh

MHPRO Việt Nam - cập nhật tin tức về ngành giáo dục Việt Nam, các thông tin liên quan đến đại học, cao đẳng, trung cấp, cấp 3 trong cả nước!