Danh sách các trường đại học ở Huế

Danh sách các trường đại học ở Huế

Tính đến 2018 tại Huế có 3 trường đại học lớn là Đại Học Huế, Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia và Trường Đại Học Phú Xuân, trong đó Đại Học Huế thuộc trường đại học đào tạo trọng điểm của quốc gia với các thành viên như: Đại Học Sư Phạm, Đại Học Y Dược, Đại Học Nông Lâm, Đại Học Kinh Tế  Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Luật…

Thông tin về trường Đại học Huế

Các thành viên thuộc trực thuộc trường Đại Học:

 • Trường Đại học Kinh Tế
 • Trường Đại học Ngoại Ngữ
 • Trường Đại học Luật
 • Trường Đại học Sư Phạm
 • Trường Đại học Y Dược
 • Trường Đại học Nông Lâm
 • Trường Đại học Nghệ Thuật
 • Trường Đại học Khoa Học
Trường đại học ngoại ngữ - đại học Huế
Trường đại học ngoại ngữ – đại học Huế

Các Khoa:

 • Khoa Du lịch
 • Khoa Giáo dục thể chất
 • Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Các Trung tâm – viện:

 • Trung tâm Công nghệ Thông tin
 • Trung tâm Giáo dục quốc phòng
 • Trung tâm Học Liệu
 • Trung tâm Phục vụ sinh viên
 • Trung tâm đào tạo quốc tế
 • Viện tài nguyên môi trường
 • Viện công nghệ sinh học
 • Nhà xuất bản Đại học Huế
 • Trung tâm Tư vấn nghề nghiệp việc làm sinh viên
 • Trung tâm Tài nguyên và Môi trường
 • Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ
 • Trung tâm Thí nghiệm Thực hành
 • Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục
 • Trung tâm Giáo dục Thường xuyên .
 • Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Xem thêm bài viết: Đại Học Huế trao 900 bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng cho tân kỹ sư

Xem thêm điểm chuẩn đại học Huế 2018

điểm chuẩn đại học huế 2018 điểm chuẩn đại học huế 2018 điểm chuẩn đại học huế 2018 điểm chuẩn đại học huế 2018 điểm chuẩn đại học huế 2018 điểm chuẩn đại học huế 2018 điểm chuẩn đại học huế 2018 điểm chuẩn đại học huế 2018 điểm chuẩn đại học huế 2018 điểm chuẩn đại học huế 2018 điểm chuẩn đại học huế 2018

Qua bài viết này chúng tôi hy vọng bạn đã có đầy đủ thông tin về các trường đại học tại Huế, cần thông tin gì – hỗ trợ liên hệ hotline của MHPRO Việt Nam để được tư vấn.