Danh sách các trường đại học , cao đẳng tại Đà Nẵng

Danh sách các trường đại học , cao đẳng tại Đà Nẵng

Ở Đà Nẵng có 10 trường đại học , 13 trường cao đẳng thuộc 3 nhóm , nhóm 1 : Thuộc Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo , nhóm 2 : Ngoài Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo , nhóm 3 : Các nhóm dân lập trực thuộc Đà Nẵng .

I. Danh sách trường đại học , cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo :

– Trường DDK Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng
– Trường DDQ Đại học Kinh Tế – ĐH Đà Nẵng
– Trường DDS Đại học Sư Phạm – ĐH Đà Nẵng
– Trường DDF Đại học Ngoại Ngữ – ĐH Đà Nẵng
– Trường DDC Cao đẳng Công Nghệ – ĐH Đà Nẵng
– Trường DDI Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin – ĐH Đà Nẵng
– Trường DDY Khoa Y Dược – ĐH Đà Nẵng

II. Danh sách trường đại học , cao đẳng ngoài trực thuộc Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo :

– Trường CHV Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt Hàn (Bộ Thông tin và Truyền thông)
– Trường CKK Cao đẳng Kinh Tế – Kế Hoạch Đà Nẵng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
– Trường CLT Cao đẳng Lương Thực Thực Phẩm (Bộ Nông nghiệp và PTNT)
– Trường CGD Cao đẳng Giao Thông Vận Tải II (Bộ Giao thông vận tải)
– Trường CKY Trường ĐH Kỹ thuật Y dược (Bộ Y tế)
– Trường TTD Đại học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)
– Trường CMS Cao đẳng Thương Mại Đà Nẵng (Bộ Công thương) .

Xem thêm : Tốt Nghiệp Đại Học Luật Hà Nội dùng bằng thpt giả

III. Danh sách trường đại học , cao đẳng dân lập trực thuộc Đà Nẵng :

– Trường CKB Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng
– Trường CCZ Cao đẳng Công Nghệ Và Kinh Doanh Việt Tiến
– Trường CDD Cao đẳng Dân Lập Kinh Tế Kỹ Thuật Đông Du Đà Nẵng
– Trường CLV Cao đẳng Lạc Việt
– Trường CPN Cao đẳng Phương Đông – Đà Nẵng
– Trường CDA Cao đẳng Tư Thục Đức Trí – Đà Nẵng
– Trường DDT Đại học Dân Lập Duy Tân
– Trường DAD Đại học Đông Á
– Trường KTD Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng

Xem thêm : mua bằng cao đẳng nghề giả