Tìm hiểu trường cao đẳng Lý Tự Trọng

Tìm hiểu trường cao đẳng Lý Tự Trọng

Trường cao đẳng Lý Tự Trọng ( tên đầy đủ là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng ) có trụ sở tại 390 Hoàng Văn Thụ , Phường 4 , Quận Tân Bình , Thành Phố Hồ Chí Minh . Được thành lập chính thức vào ngày 03/02/2005 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB , trường cao đẳng Lý Tự Trọng được công nhận là trường cao đẳng công lập trực thuộc ủy ban Nhân Dân TPHCM nhưng bộ Giáo Dục và Đào Tạo sẽ quản lý .

Lịch sử hình thành trường cao đẳng Lý Tự Trọng

Năm 1983: Quyết định số 58/QĐ-UB ngày 12 tháng 5 năm 1983 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao Trường Phổ thông Trung học Lý Tự Trọng cho Ban Giáo dục Chuyên nghiệp cải tạo thành Trường Dạy nghề do Liên Xô viện trợ thiết bị không hoàn lại.

Xem thêm : mua bằng cao đẳng tphcm

Năm 1986: Quyết định số 18/QĐ-UB ngày 01 tháng 2 năm 1986 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng trực thuộc Ban Giáo dục Chuyên nghiệp thành phố.

Năm 1995: Quyết định số 2426/QĐ-UB-NCVX ngày 31 tháng 3 năm 1995 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Logo trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng

Năm 1999: Quyết định số 1485/QĐ-UB-VX ngày 16 tháng 3 năm 1999 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Năm 2005: Trường được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2017: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được đổi tên thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1130/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Các khoa đào tạo của trường cao đẳng Lý Tự Trọng

Trường có 7 khoa đào tạo chuyên ngành bao gồm : Khoa Kinh tế , Khoa Công nghệ Thông tin , Khoa Công nghệ Điện – Điện tử , Khoa Công nghệ Động lực , Khoa Công nghệ May Thời trang , Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh , Khoa Công nghệ Cơ khí , không chuyên ngành 2 khoa gồm : Khoa Lý luận chính trị, Khoa Khoa học Cơ bản và thêm đào tạo Trường Trung Học phổ thông Lý Tự Trọng.

Xem bài viết : mua bằng cao đẳng giả

Mục tiêu định hướng của trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng

Trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng từ khi ra đời đến nay đã cung cấp hàng nghìn nguồn nhân lực có chuyên môn cao trong các ngành kỹ thuật thế mạnh của trường , mục tiêu và định hướng của trường tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy , đổi mới hệ thống máy móc , cập nhật những công nghệ sản xuất mới , giáo viên cũng luôn không ngừng học hỏi để nâng cao chuyên môn giảng dạy . Trường sẽ cố gắng đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao , có uy tín phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế , xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và cả nước .