3 Trường đại học tách khỏi bộ giáo dục là trường nào ?

Theo đó 3 trường ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Kinh tế TPHCM và Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ chính thức tách khỏi sự quản lý của bộ Giáo Dục và Đào Tạo theo Nghị quyết 77 của Chính phủ .

Bộ giáo dục và đào tạo chủ động yêu cầu 3 trường trường ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Kinh tế TPHCM và Trường ĐH Bách khoa Hà Nội xây dụng đề án không phụ thuộc vào cơ quan chủ quản ( Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ) , đây được xem là đợt thí điểm đầu tiên trong cả nước .

đại học kinh tế quốc dân

Đại học kinh tế quốc dân là một trong 3 trường thí điểm tách khỏi bộ giáo dục và đào tạo

Đây cũng sẽ là xu thế sau này nhằm giúp các trường đại học tăng khả năng tự chủ để phát triển một cách tốt nhất , bộ giáo dục và đào tạo kiến nghị thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sớm ban hành Nghị định về tự chủ ĐH thay thế cho Nghị quyết số 77 .

Xem thêm : mô hình đại học cho thế kỷ 21

Để các trường đại học có thể tách rời sự quản lý của bộ Giáo Dục và Đào Tạo , các trường đaị học phải đạt đủ 3 tiêu chí sau :

  • Cơ sở giáo dục đại học đã được giao thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ hoặc đã tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư .
  • Có đề án thí điểm hoạt động theo cơ chế không có cơ quan chủ quản .
  • Đạt chứng nhận kiểm định chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học .

lbdh

MHPRO Việt Nam - cập nhật tin tức về ngành giáo dục Việt Nam, các thông tin liên quan đến đại học, cao đẳng, trung cấp, cấp 3 trong cả nước!