Làm bằng đại học xây dựng

Bạn cần tấm bằng đại học xây dựng để xin việc , nhà tuyển dụng yêu cầu bạn phải có bằng đại học xây dựng mới chấp thuận trong khi bạn chỉ có bằng đại học của trường khác .… Continue Reading