Làm bằng đại học Cần Thơ

Là 1 trong 5 trường ở khu vực Miền Nam có thương hiệu từ rất lâu , đại học Cần Thơ luôn luôn là nơi đào tạo ra những tiến bộ về khoa học để áp dụng vào phát triển… Continue Reading

Làm bằng đại học ngân hàng

Bạn cần làm bằng đại học chính quy ngân hàng ( Học Viện Ngân Hàng Hà Nội – Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh ) với cam kết bằng được làm phôi thật của trường , bằng… Continue Reading

Làm bằng đại học xây dựng

Bạn cần tấm bằng đại học xây dựng để xin việc , nhà tuyển dụng yêu cầu bạn phải có bằng đại học xây dựng mới chấp thuận trong khi bạn chỉ có bằng đại học của trường khác .… Continue Reading

Làm bằng đại học bách khoa

Bạn thật sự cần tấm bằng đại học bách khoa tại Hà Nội , Đà Nẵng hay Thành Phố Hồ Chí Minh ( TPHCM ) , một tấm bằng mà rất nhiều người mong ước chỉ đơn giản là vì… Continue Reading